FANDOM


REALITY CHECKSEdit

Matapos kung saan-saan makarating sa pangangaladkad ng mga manliligaw, heto't last 2 minutes na kaya sensya na, akin na muna lahat ng makinilya.

Sa magpupumilit, heto'ng sa inyo...

Create gremlins.bot

JUST FOLLOW STRAIGHT THE LEADSEdit

KABALIKAT

Lease o Rent sa mga Lupain hango sa article na Abortionist;

"Batay sa aking notes, ang ID system ay para sa karapatan para sa lease o rent sa mga lupain o tahanan na nasa loob ng Bagong Barrio."

RELATE TO gTLD

Lupain, kaharian, nasasakupan, etc. ay tagalog ng DOMAIN

RELATE TO Domain name

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.